София
София

About the vacancy

Our client is one of the world's largest investment funds that manage hundreds of billions of dollars. The company's business is focused on several areas: private equity, venture capital, real assets, investment solutions, and global market strategies.

DataArt specialists work on the project in several areas related to the core business of the client. We are helping to develop a decision support system for investment analysts. The project includes development, optimization, and speeding up applications and databases.

We are not hiring the specialist just for this project, but also for one of the companies of the global DataArt network. When the project is over, or if after some time you no longer are satisfied with the project, you can discuss transitioning to another project with the managers.

Responsibilities

 • Develop, test, document and deploy technical solutions using .NET, SQL, and web front-end technologies
 • Contribute to the estimation of efforts for requested features/solutions
 • Contribute to discussions related to technical designs and architecture
 • Collaborate with business users to develop user stories
 • Provide technical analysis and present technical solutions to issues
 • Participate in project sprint planning, execution, and releases using the Scrum methodology

Must have

 • 5+ years of hands-on experience in software development with Microsoft
 • 5+ years of experience with C#
 • 5+ of experience with SQL Server
 • Experience with JavaScript/HTML/CSS (Angular 2+)
 • Experience with Object-relational mapping (ORM)
 • Experience with WCF, WebApi, SOA
 • Experience working with Git
 • Self-starter
 • Must work well in a team environment, interacting with both IT and business stakeholders
 • Ability to work in a fast-paced setting and prioritize among competing tasks and assignments
 • Excellent written and oral communication skills
 • Experience with Agile methodologies
 • Spoken English

Would be a plus

 • Experience with ExtJS, Angular, or Dev Extreme
 • Experience with NHibernate, Entity Framework
 • Experience with Visual Studio Tools for Office
 • Experience with SSRS, SSAS
 • Experience with .Net Core 3/.Net 4.0+
 • Experience in private equity or other financial domains
 • Understanding of SOLID and clean architecture principles

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати