София
София

About the vacancy

We offer help and support in relocation to Poland (Wroclaw or Lublin) for the specialist who will take this position.

The client is the largest American company that deals with health protection. This company serves more than 8 million patients. In addition to medical institutions, it includes institutes that conduct clinical studies. Thanks to this, over the past 20 years, the quality of medical care has been steadily increasing.

DataArt’s specialists are currently developing a system for information exchange between the company and controlling state organizations. The work on the project will allow for helping to create a technology that sets the pace for medical development.

We hire people not to a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or to a paid “Idle”.

Must have

 • Opportunity for long term business trips to Poland (up to 3 months) or relocation
 • 4+ years of experience in developing commercial applications on the .NET platform
 • Experience in and understanding of C # (including the latest versions), ASP.NET Core, WPF nice to have
 • Experience with Azure: AppService, Table Storage, Blob Storage, Application Insights
 • Practical experience with MS SQL Server
 • Basic understanding of web services, RESTful API
 • Basic understanding of design patterns
 • Experience with foreign clients
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Knowledge of TypeScript, React.js, HTML

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати