София,  Remote.BG
Remote work
София,  Remote.BG
Remote work

About the vacancy

The client is a leading global provider of laboratory services for clinical trials. DataArt’s specialists together with the client's team are developing a laboratory information management system (LIMS). The work is organized according to Scrum, i.e. all developers work in small (5-7 people) autonomous and self-sufficient teams.

Taking part in the project will provide an opportunity to participate in the development of a large and complex system and help with its refactoring and development.

We hire people not for a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or to a paid “Idle”.

Must have

 • 4+ years of experience in .NET
 • Research ability for new technologies
 • Knowledge of microservice architecture
 • Basic experience with Cloud Native architecture
 • Basic experience with containerization technology
 • Good experience with unit tests and refactoring
 • Good experience with Backend development
 • Good experience with ASP.NET Core 3.1 and Entity framework
 • Good communication and team player skills
 • Proactive problem-solving
 • Spoken English

Would be a plus

 • Knowledge of Actor Pattern
 • Knowledge of Azure, ideally experience with Azure Service Fabric
 • Experience in Scrum development (good estimation skills)
 • Experience in Domain-driven design

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати