София,  Remote.BG
София,  Remote.BG

About the vacancy

Our client is one of the biggest online retailers worldwide with a yearly revenue of £2+ billion. We have a long history of relationships and over the years have helped the client to develop web-portals and mobile apps, delivery control systems, staff management tools, data storage and much more. The systems we’ve built together work in production 24/7.

DataArt provides consultation and development of the software for the client in both areas of their activities: online sales and creation of a proprietary world-class suite of solutions for operating grocery businesses.

We are looking for an experienced Full Stack engineer to join our team. Responsibilities will include development and maintenance of a webshop project that provides critical functionality for our client. You will be responsible for services (frontend plus a few backend services close to it) deployed to the AWS cloud.

Your duty will include a full cycle of live system development - new features, maintenance and improvements, support, and bug fixes.

Responsibilities

 • Develop and maintain a webshop project that provides critical functionality for the client
 • Design, develop and implement front-end and back-end software functionality
 • Full cycle of live system development - new features, maintenance and improvements, support and bug fixes
 • Ensuring the entire stack is designed and built for speed and scalability
 • Collaborate with the team to deliver customer-facing product functionality

Must have

 • 2 or more years of experience in software development
 • In-depth knowledge of React and Java or Node js
 • Solid understanding of microservices architecture
 • Know how to collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Spoken English

Would be a plus

 • Experience with TypeScript
 • Basic knowledge of AWS

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати