София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

The client is a British company that provides ready-made white label solutions for sending/returning packages, tracking goods logistics, data management, billing, and more.

The client’s main customers are large postal companies, branded clothing stores, “door-to-door” delivery companies, etc. Geographically they cover Europe, USA, Australia, Japan, etc.

Technical description:

• Microservice architecture is based on ABC services

• The main part is on AWS Lambda, the smaller part is on EC2

• The database is Couchbase, supplemented by SyncGateway

• The codebase is JavaScript and Node.js.

Responsibilities

 • Building backend components (APIs, crons, serverless functions) using Node.js
 • Managing infrastructure of microservices in Kubernetes
 • Designing the system’s BE components and their interactions

Must have

 • 4+ years of experience with the Node.js platform
 • Strong knowledge of JavaScript
 • Experience with microservice based architecture
 • Understanding of the main design patterns, the principles of building client-server systems
 • Experience with AWS products (Lambda, EC2, ECS, SNS, SQS, DynamoDB) or their analogs
 • Experience with Kubernetes
 • Experience with Couchbase or other DBMS of the NoSQL class
 • Skills with version control systems (Git)
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Skilled with frameworks and libraries: Express, Lodash, Bluebird, etc.
 • Experience applying unit testing (Mocha, Chai)
 • Experience with REST Endpoints
 • Experience configuring AWS (routing, balancing, DNS)

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати