София
София

About the vacancy

We are assembling a team that will develop and upgrade the systems of the international association of financial industry professionals. The company that unites 200 thousand investment experts uses more than a hundred different applications, many of which are developed using NetSuite.

Advanced technological solutions, skilled technical specialists, and the importance of human relations is what makes the work on projects of this company comfortable and interesting. Minimum viable bureaucracy and openness to new solutions allow every developer to significantly influence the products created.

The DataArt team will be expanded to several dozens of people in the future: developers, testers, architects. A NetSuite Developer will act as a partner and consultant to the client's technical manager: help understand vendor recommendations, make strategic decisions about the development of the company's services.

Responsibilities

 • Architect, design and implement technology solutions on SuiteCommerce Advanced according to business and stakeholder requirements
 • Create supporting code documentation
 • Monitoring the health and efficiency of the development processes
 • Code reviews and DataArt team consultancy
 • Consultancy to client in-house team on NetSuite development best practices
 • Tasks and features estimations
 • Designing Integrations with other Business systems like Salesforce
 • Staying ahead of the new NetSuite features and functionality, and provide recommendations for improvements

Must have

 • 3+ years of experience working with NetSuite CRM and/or ERP
 • Fluency in NetSuite platform functionality and toolset
 • Working experience in SuiteCommerce Advanced
 • Experience of delivering software products from design and implementation through deployment and production support
 • Background in JavaScript, SuiteScript, SuiteBundler, SuiteTalk
 • In-depth knowledge of NetSuite data model
 • Understanding of main NetSuite Integration and data migration approaches
 • Experience in configuring NetSuite and developing complex scripts (SuiteBuilder, SuiteFlow)
 • Understanding of OOP, OOD, and design patterns
 • Ability to understand business requirements, request clarifications, transform them into technical architecture
 • Experience with CI / CD tools
 • Spoken English and good communication skills

Would be a plus

 • Experience in education software projects would be of value but not essential

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати