София
София

About the vacancy

Our client is one of the biggest online retailers worldwide with annual revenue of £1 billion. Over the years we helped the client develop web-portals, mobile apps, delivery control systems, staff management tools, data storage, and much more. The systems we’ve built together are in operation 24/7, contributing to the client’s success.

DataArt provides consultation and development of the software for the client in both areas of their activities: online sales and creation of the cross-functional retail platform.

DataArt’s team consists of 4 people (1 Oracle and 3 Tableau developers) and the Product Manager located in London. The team will be autonomous, self-sufficient, and be led by the Oracle Team Leader and an Account Manager.

The team’s responsibility is the development of the product using Oracle and administration with Tableau.

Responsibilities

 • Communication with the team and client stakeholders, selecting and implementing the best-fit solution
 • Plays the role of Product Owner of the data warehouse and will lead a team of 4 people
 • Responsible for tech solutions and implementations
 • Responsible for the reliability of the data warehouse

Must have

 • 2+ years of experience leading teams
 • Hands-on development experience with Oracle DB
 • Exposure to multiple BI tools (preferably including Tableau, and ideally with some Tableau Server admin experience)
 • Organized and proactive personality
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Communication skills in verbal and written English (should collaborate with the UK team and with the DataArt colleagues in Poland)

Would be a plus

 • Experience with GCP stack and scripting (bash, python, etc.)

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати