София
София

About the vacancy

Our client is an American startup in the education field. The project is a chat bot that is installed on the sites of educational institutions. The goal is to provide information and reference services to students of educational institutions. The chat bot is controlled by AI based on IBM Watson.

The project is currently in production in the implementation phase of the new release. The environment is deployed with Docker on AWS ECS. AWS CloudFormation is used to automate infrastructure management. Image building, code verification, and running of tests are performed in CircleCI.

The project uses Gitflow for pull requests, code reviews, unit tests (the functionality is partially covered), and manual testing.

The processes are arranged according to the Agile principle (Scrum) with 2-week sprints, retrospectives, planning, and calls with the team. The team is distributed and works remotely.

Key technologies:

- Drupal (Symfony)

- NodeJS: several Express servers are responsible for different levels of business logic. NextJS is used for server side rendering of React applications

- React + Redux for the chat bot and two SPAs

- Lerna

- MySQL (in conjunction with Drupal), MongoDB (for statistics from NodeJS applications), Solr (for full-text search).

The successful candidate would be primarily working on the backend of a Drupal 8 CMS (Symfony-based) to add new features for managing content and the configuration of new products, as well as maintenance work for existing products.

Must have

 • 4+ years of development experience with PHP
 • Experience developing commercial software products
 • Experience with Symfony, willingness to learn Drupal
 • Knowledge of MySQL, MongoDB
 • Teamwork skills
 • Proactive, willing to solve problems
 • Good spoken English

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати