София
Remote work
София
Remote work

About the vacancy

Our client is a pioneer in US schools education since 2000, it is leading the way in next-generation curriculum and formative assessment, they develop a number of solutions and interactive web products for teachers and students. Their products target educational needs of all classes – from elementary to high school. They operate in 50 states, products are used in 21,000+ schools by 7,000,000 of students.

The company is technology-driven with huge number of software engineers involved in product development. They have a very solid approach to technology, employ best practices and processes, with the focus on cutting-edge frameworks, languages and tools. The client's culture is very similar to ours. There is no hierarchy, just a friendly and open-minded team where each voice is valuable.

This particular team will be a new product development team that will focus on building our new Language Literacy Assessment product for middle-grades students. The team will focus on the development of the assessment administration and the classroom reporting applications. The web applications use React/Redux on the FE and are designed to be able to run in both online and offline modes on an iPad (not as a native app, but as a Safari web app). The FE syncs with a set of BE APIs that provide assessment content, result, and other business logic services. These APIs are built using AWS Lambdas written in Python and with DynamoDBs as the data stores.

We are looking for a Tech Lead who has experience leading and managing dev teams that can work on both the FE and BE. The candidate should have experience in architecting services and working with upstream teams and managing dependencies with them. We are expecting this engineer to be able to onboard the rest of the engineers, so good communication skills are a must-have.

Must have

 • Back-end and API development skills in Python
 • Experience working with front-end (React.js)
 • Experience with technical team leading, building, and managing the team (up to 5 people)
 • Experience working with AWS technologies (RDS, Lambdas, DynamoDB)
 • Solid experience working with SQL and NoSQL databases
 • Experience in the Agile methodology (SCRUM)
 • Experience working with Linux based platform
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Experience working with Node.js, Java, or other languages
 • Experience working with Terraform

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати