София
София

About the vacancy

Our client is a NY-based company that provides services in the field of online education. They developed next-generation solutions and interactive programs for teachers and students widely used in schools of the US. The client's culture is very similar to ours - there is no hierarchy, friendly and open-minded team where each voice is valuable. They also have a very solid approach to technology, best practices, and processes, with the latest frameworks and tools. There is a number of autonomous and empowered teams who work within their own part of the product and choose their own way of doing things and they expect people to be proactive and good team players.

The project extensively uses AWS cloud, Lambdas, containers, infrastructure as a code, SQL and no-SQL storages, latest versions of languages and tools. Some teams are more product-oriented and build outstanding student-facing applications and some teams own shared components and services used by other products.

This particular team will be a new product development team that will focus on building our new Language Literacy Assessment product for middle-grades students. The team will focus on the development of the assessment administration and the classroom reporting applications. The web applications use React/Redux on the FE and are designed to be able to run in both online and offline modes on an iPad (not as a native app, but as a Safari web app). The FE syncs with a set of BE APIs that provide assessment content, result, and other business logic services. These APIs are built using AWS Lambdas written in Python and with DynamoDBs as the data stores.

We are looking for a Tech Lead who has experience leading and managing dev teams that can work on both the FE and BE. The candidate should have experience in architecting services and working with upstream teams and managing dependencies with them. We are expecting this engineer to be able to onboard the rest of the engineers, so good communication skills are a must-have.

Must have

 • Back-end and API development skills in Python
 • Experience with technical team leading, building, and managing the team (up to 5 people)
 • Experience working with AWS technologies (RDS, Lambdas, DynamoDB)
 • Solid experience working with SQL and NoSQL databases
 • Experience in the Agile methodology (SCRUM)
 • Experience working with Linux based platform
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Experience working with Node.js, Java, or other languages
 • Experience working with Terraform
 • Experience working with front-end (React.js)

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати