София
София

About the vacancy

The DataArt team is modernizing the IT structure of one of the world's market leaders in financial analytics. This corporation is ranked as one of the top three largest agencies which specialize in quality management assessment, debt obligations, and paying capacity. The company is based in New York. For over 100 years its most popular product has been its credit ratings. Their publications affect the global economy.

The company's annual revenue is estimated at billions of USDs. Thanks to the system's improvement our client will get the ability to automate the work process of the company's employees and gain new competitive advantages. We developed concepts as well as business software solutions for the corporation using a modern technological stack.

Our team is creating a new multifaceted multi-level service. Using that service, the company's analysts will receive diverse information processing instruments. To guarantee the efficient performance of tasks, we need specialists who are willing to work in our office with open documentation from the world largest financial institutions from several dozen countries.​​

Must have

 • 3+ years of experience in automated testing
 • Knowledge of automation tools (Selenium WebDriver + Java)
 • Knowledge of and experience using MS SQL Server
 • Knowledge of test types and ways of organizing in the process of testing various applications
 • Skills of managing test documentation (test plans, test cases, etc.)
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Programming skills (OOP, knowledge of JavaScript and other languages)
 • Knowledge of the basics of databases and working with DBMS (at least one, e.g. MS SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc.)
 • Knowledge of and experience working with and integrating CI (TeamCity, Jenkins, CC.NET)
 • Ability to learn new technologies

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати