София
София

About the vacancy

DataArt is currently helping to modernize the IT system of an independent online retailer of railroad tickets. The company's annual income exceeds 190 million euros. The company is one of the leaders in the industry and is currently launching their new product, an international platform for ticket sales.

The client uses various tools to reach their customers, such as a mobile app, a responsive web application, or communicating with them directly through the call center. The system is very complex, it must comply with a large number of regulations. We provide API's for different clients including B2B channels and Global Distribution Systems (GDSes). We also provide solutions which are labeled by more than a half Train Operating Companies (TOC's) in UK and Europe.

Several independent teams are working on the project. The goals of each team are limited to the part of the system they're working on. DataArt's specialists are working on the back-end in one of the teams.

Our client is committed to ensuring that the system will be as modern as possible. It is based on a micro service architecture with the use of continuous integration, where a few hundred components operate independently of each other and can be used as they become available. This increases the modularity of the system and optimizes the use of the services. All components run on AWS.

We are looking for a Ruby developer to join a team that is working on integrating train operation companies’ systems to the client system. You will work in a truly Agile environment where your opinion and work will be appreciated and respected and good engineering practices are our bread and butter. The project provides a unique opportunity to get experience, taking into account the size, the team seniority, required performance level, and all integration challenges.

Must have

 • 4+ years of experience developing commercial software
 • Experience working with Ruby
 • Practical knowledge about Clean Code, OOP and Design Patterns
 • Experience working with relational databases
 • Understanding of performance aspects, threading
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Knowledge of integration patterns like messaging (e.q. channel, router)
 • Understanding of SOA
 • Self-reliable and responsible
 • Experience designing and using API
 • Willingness to grow as Ruby Developer

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати