София
София

About the vacancy

Our client occupies a leading position in the online reservation booking market, including “hot” hotel offers in America and Europe. The project we are working on has been designed with spontaneous solutions in mind, i.e. when a traveler figures out where they want to stay on the spot or shortly before the trip. The user sees a short list of specially selected offers - 10-15 hotels from several categories: from expensive to affordable.

DataArt’s specialists are currently working on the systems that process tens of thousands of requests per day with 99.99% uptime. We’re creating internal software tools for increased functionality.

Core technologies used: Ruby, Rails, MySQL, PostgreSQL, Redis, Sidekiq, Angular, Kafka.

Must have

 • 3+ years of Ruby development experience
 • Experience working with Rails, RSpec
 • Experience deploying Rails applications
 • Experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Memcached
 • Experience working with the TDD/BDD
 • Experience designing and using REST and SOAP APIs
 • Knowledge of GIT
 • Good spoken English

Would be a plus

 • Skills working with AWS
 • Experience working with JavaScript frameworks: Angular.js, React.js
 • Experience working with Sinatra, Padrino, Hanami, etc.
 • Experience working with Docker and Terraform
 • Experience working with Newrelic, Bugsnag, Datadog, etc

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати