София
София

About the vacancy

Our client is a commercial media company with representative offices around the world that provides access to offers from more than 2000 travel and entertainment enterprises. It also provides reviews of the offered options, a selection with low prices, the ability to confirm the actual cost, a selection of offers based on the user’s geo-position, and other parameters. Its service is used by more than 28 million people in North America, Europe, and the Asia-Pacific region.

The DataArt specialist will be involved in several projects. One of them is for the improvement of the client’s reporting system (metrics, analytics, etc.). Another is related to the construction of a single integrated data system (Data Warehouse). The processes are built according to Agile (SCRUM).

Responsibilities

 • Identify process improvements and lead effective process changes
 • Manage processes, workflows, flows and approval processes
 • Provide weekly and monthly forecasts and reports
 • Manage a Salesforce.com database and provide advanced reporting
 • Train the team on processes and systems as needed
 • Ad-hoc projects as needed

Must have

 • 3+ years of Salesforce Platform Administration experience
 • Experience with Salesforce Sales Cloud and Salesforce Service cloud
 • Knowledge of process builder, flows, approvals and assignment rules
 • Experience of users management and administration
 • Detailed understanding of advanced reporting
 • Advanced knowledge of Salesforce and Excel
 • Strong analytical and technical skills
 • Organizational and interpersonal communication skills
 • Spoken English

Would be a plus

 • Salesforce Certified
 • Experience of working with Pardot, Territory Management

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати