София
София

About the vacancy

We are assembling a team that will develop and upgrade the systems of the international association of financial industry professionals. The company that unites 200 thousand investment experts uses more than a hundred different applications, many of which are developed using Salesforce.

Advanced technological solutions, skilled technical specialists, and the importance of human relations is what makes the work on projects of this company comfortable and interesting. Minimum viable bureaucracy and openness to new solutions allow every developer to significantly influence the products created.

Our salesforce developers will have to adapt the platform according to the client’s requirements, implement business logic, and integrate it with the company's internal services.

Must have

 • 2+ years of development experience with the Salesforce platform
 • Understanding of all phases of application development with Salesforce: requirements gathering, development, testing, implementation, and support
 • Strong knowledge of Salesforce functional architecture
 • Understanding of source control practices
 • Understanding of relational database concepts, including experience with a major RDBMS such as SQL Server or Oracle
 • Experience with Object-Oriented coding practices
 • Experience in developing applications on the Salesforce platform using declarative application configuration, Apex, Visualforce, and Lightning (LWC)
 • Experience in the application of Salesforce platform events
 • Ability to understand and clarify the client’s functional and non-functional requirements
 • Good spoken English and communication skills

Would be a plus

 • Salesforce Developer I certification
 • Skills working with Community Cloud, Marketing Cloud, Sales Cloud, and Service Cloud
 • Skills working with unit tests and the Mocking framework
 • Knowledge of Salesforce deployment toolsets: ANT and Gearset
 • Knowledge of Code Instrumentation, Performance Monitoring, and Tuning
 • Experience in education software projects would be of value but not essential

Learn more about our policy of equal opportunities in employment

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати