София
София

About the vacancy

DataArt is engaged in software development and IT consulting. Almost 2500 of our specialists work in 20 development and sales centers around the world. At the same time, we remain a highly integrated team. At the heart of DataArt’s corporate culture is the value of diversity and trusting and respectful relationships.

Currently, we are searching for specialist for the position of System Administrator.

Responsibilities

 • Ensuring the uninterrupted operation of IT infrastructure, servers and office workstations
 • Timely research, resolves, responds and troubleshooting to user issues/problems/questions
 • Setting up and maintaining the server infrastructure
 • Configuring and Supporting Networking Equipment
 • Support Active Directory infrastructure and related systems
 • Installing and Configuring Peripherals
 • Maintenance of technical documentation
 • Performance of routine maintenance, applications, and incidents
 • Follow Security and Compliance best practices

Must have

 • 1+ year of experience in maintaining a computer park of 20+ machines, diagnostics and replacement of components
 • Strong knowledge of Windows
 • Basic knowledge of macOS and Linux
 • Confident knowledge of the principles of network technologies (AD, DNS, DHCP, NAT, VPN, FTP, proxy, TCP / IP, STP, VLAN, group policies)
 • Administration skills of Windows server 2012 \ 2016
 • Excellent understanding of computers
 • English: pre-intermediate, speaking, reading and writing skills
 • Ability to quickly learn new or unfamiliar technology and products using documentation and internet resources
 • Good communication skills: ability to communicate effectively with internal customers
 • Initiative, teamwork, ability and desire to work in multitasking mode

Would be a plus

 • Experience with VMWare ESXi
 • Experience with PowerShell
 • Experience with MS SQL server
 • Managing access rights, File Server service quotas
 • Experience with Zabbix, syslog
 • Certifications: MCSA, MCSE, other vendor certifications are welcome

За работата в DataArt:

На първо място - хората

Взаимоотношенията в екипа се градят на взаимно уважение, независимо от различнията ни

 • Дългосрочно сътрудничество
 • Уважение към личността и свобода при взимането на решения
 • Гъвкаво работно време, уютен и модерен офис, възможност за работа от разстояние
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Храна и напитки в офиса

Професионализъм

Възможност за развитие и реализация

 • Екип от квалифицирани професионалисти и работа по интересни проекти
 • Възможност за продължаващо обучение
 • Уроци по английски език
 • Добре развита вътрешна информационна система
 • Кариерно развитие

Гъвкавост

Възмоност да натрупате опит, да участвате в нови проекти и да се развивате

 • Наемаме хора на постоянен договор, а не за отделен проект
 • При нас няма стриктна йерархия
 • Без заповеди и строги правила
 • Дори и да растем и да се променяме, основните ценнисти, залегнали в политиката на DataArt, остават същите
 • Възможност да работите от различни точки на света, в които DataArt има офис. Ние ще ви окажем съдействие за временна или постоянна релокация

Доверие

Ние разчитаме един на друг и нашата политика е свързана с доверие, тъй като смятаме, че хората са основна ценност за една компания

 • Ролята на мениджърите в DataArt е да създават среда, в която хората да са способни да взимат свои собствени решения
 • Справедливи правила и политики, даващи равни условия на всеки член на екипа
 • Не толерираме надмощието и конкуренцията между колегите, вместо това стимулираме способността да се работи в екип

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати

Не виждате подходяща позиция?

Изпратете ни автобиографията си, а ние ще отговорим с интересни предложения

Изпрати